Ready to Go tour finder

 

 

Boek uw fietsvakantie
images/slides/tulip-cycling-radfahrparadies-holland.jpg

 

 

Als u een vraag heeft over één van onze vakanties neem dan contact met ons op! We beantwoorden graag al uw vragen.

 

Boek uw vakantie
Voor mijn 50e verjaardag hebben we een vakantie geboekt. Veruit de beste familievakantie die we ooit hebben gehad! De route die Peter voor ons heeft gemaakt was perfect - zo mooi! De hotels waren prima, het eten was heerlijk. En onze 11 en 12-jarige kinderen genoten op de tandem. We praten al maanden over deze reis ... ik kan niet wachten om nog een keer een reis te boeken. Een 5-sterrenervaring!
Jane en Mark
We zijn net terug van een fantastische 13-daagse op maat gemaakte reis met Tulip Cycling. Dit was onze eerste fietsvakantie en het overtrof onze verwachtingen. De fietsen en accessoires waren in perfecte staat. De kaarten en GPS maakten het onmogelijk om te verdwalen en leidden ons langs veel bezienswaardigheden. De hotels lagen allen in het centrum van de steden die we bezochten.
Tanya en Richard
Onze vader - zoon reis van Amsterdam naar Brugge was super - mede dankzij jullie hulp en het plannen en organiseren van onze reis! De electrische fietsen waren van goede kwaliteit, de route was mooi en veilig en de hotels en B&B's waren geweldig.
David
We hebben een 3-daagse maatwerk fietsreis met Tulip Cycling gedaan. Fantastische fietsen en alles was uitstekend georganisserd !!! Onderweg was veel te zien en te beleven. De routegegevens, geboekte hotels en het bagagevervoer waren perfect.
Elspeth
De fietsvakantie rondom Edam is ons zeer goed bevallen. Vriendelijk onthaal, degelijke e- bikes. Alles werd goed en duidelijk uitgelegd. Pittoresk en prima hotel als uitvalsbasis. Goede service, wij zijn fan en voor herhaling vatbaar!
Jill Verresen
 
  Boerhaar 37
8131 SV Wijhe
Nederland

 
 
  +31 (0)570-545030
+31 (0)6-57884856
 
 
 
  +31 (0)84-2100060

Betalingen & Algemene Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

 • We accepteren alle valuta.
 • Betalingen kunnen worden gedaan:
    - Via Ideal;
    - Door een overboeking per bank.
 • Voor boekingen voor groepen tot 6 personen is een aanbetaling van 100 Euro vereist.
 • Boekingen voor grotere groepen vereisen een aanbetaling van 10% van de totale kosten zoals vermeld op uw factuur.
 • Het eindsaldo van de reissom is verschuldigd 60 dagen voor de vertrekdatum.
 • Facturen worden verzonden naar de eerste aangegeven deelnemer en kunnen alleen als geheel worden betaald.


Tulip Cycling Algemene Voorwaarden

1 januari 2021

Artikel 1 - Definities

a) Tulip Cycling: Een bedrijf dat fietsvakanties / fietsreizen organiseert en fietsen verhuurt, gevestigd in Wijhe, Nederland. Kamer van Koophandel, Zwolle, Nederland nr. 50915371
b) Landnaam: Waar de uitdrukking Holland wordt gebruikt, is dit synoniem voor Nederland.
c) Huurder: Persoon of personen, vermeld in het huurcontract, die fietsmateriaal en / of diensten van Tulip Cycling huurt / huren.
d) Verhuurder: Tulip Cycling. 
e) Verhuur materiaal / uitrusting: Alle artikelen, gehuurd of uitgeleend van Tulip Cycling, gespecificeerd in het reserveringsformulier en ontvangstbevestiging, inclusief alle materialen die aan de huurder worden aangeboden, zoals maar niet uitsluitend, de gratis accessoires.
f) Boekings- / reserveringsformulier: Formulier waarop de huurder de identiteit en de gewenste hoeveelheid van de huuruitrusting en ondersteunende artikelen moet invullen.
g) Huurcontract; Overeenkomst tussen huurder en verhuurder volgens het reisbevestigingsformulier en de factuur.
h) Reisbevestigingsformulier: Formulier waarmee de verhuurder de reservering van de fietsreis aan de huurder bevestigt. De bijbehorende uitrusting en ondersteuning voor deze reis staan vermeld op de aan de huurder gerichte factuur.
i) Factuur: Formulier waarop de verhuurder de huuruitrusting en ondersteunende items specificeert met de bijbehorende prijzen en het totale bedrag. Het totale bedrag is niet altijd inclusief verblijfskosten.
j) Ontvangstbevestiging: Formulier dat de huurder verplicht is te ondertekenen bij ontvangst van het gehuurde en uitgeleende materiaal.
k) Huurperiode: Tijd tussen levering van het gehuurde materiaal aan de huurder en teruggave van het gehuurde materiaal aan Tulip Cycling.
l) Valuta: De bedragen vermeld in deze voorwaarden zijn in Euro’s.

Artikel 2 - Verhuur van materiaal

a) Het gehuurde materiaal mag alleen worden gebruikt door de aangewezen huurder en de leden van zijn gezelschap zoals vermeld in het huurcontract / ontvangstbevestiging.
b) Gelamineerde kaarten, routes en andere onderdelen van het ondersteuningspakket blijven eigendom van Tulip Cycling.
c) Het gebruik van de GPS ontvanger is verboden voor personen onder de 15 jaar.
d) De gehuurde fietsen mogen nooit worden overhandigd aan of gebruikt worden door personen, anders dan die vermeld in het huurcontract.
e) Het is de huurder uitdrukkelijk niet toegestaan de gehuurde fietsen aan een derde te verhuren.
f) Huurder wordt geacht de gehuurde materialen te verzorgen en redelijkerwijs te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal. Als aanvulling op artikel 2a, mogen de gehuurde materialen alleen worden gebruikt in overeenstemming met het eigenlijke gebruik. Slechts één persoon per fiets.
g) Tulip Cycling levert de materialen in goede staat. Mocht er desondanks reparatie tijdens de huurperiode nodig zijn, dan kan dit door een lokale fietsenmaker worden gedaan. Huurder dient bij meer dan gebruiksschade Tulip Cycling te raadplegen alvorens de fiets aan de reparateur over te dragen. Aan het einde van de huurperiode zal een vertegenwoordiger van Tulip Cycling bepalen of de materiële schade meer was dan normale slijtage. Als dat zo is, moeten de reparatiekosten door de huurder worden betaald behoudens als ze vallen onder de voorwaarden van de materialen verzekering vermeld in artikel 7.
h) In geval van onvoorziene omstandigheden zal Tulip Cycling vervangende materialen aanbieden. Deze materialen zijn van gelijke kwaliteit en voldoen aan de specificaties van de gecontracteerde materialen.

Artikel 3 - Verhuur periode

a) De levering van huurmateriaal is op de eerste dag van de huurperiode tussen 8 en 11 uur. De huuruitrusting wordt aan de huurder bezorgd op het hoofdkantoor van Tulip Cycling of een ander vooraf afgesproken ontmoetingspunt.
b) De levering van de huuruitrusting kan op verzoek van de huurder plaatsvinden op de avond voor de eerste reisdag. Deze service is gratis en de beslissing om aan dit verzoek te voldoen wordt uitsluitend door Tulip Cycling genomen.
c) Het terugbrengen van de uitrusting op de laatste dag moet vóór 18.00 uur zijn, op het hoofdkantoor van Tulip Cycling of een ander vooraf afgesproken ontmoetingspunt.

Artikel 4 - Contract

a) De overeenkomst komt tot stand nadat het boekings-/reserveringsformulier door de verhuurder is geaccepteerd. De verhuurder stelt de huurder per e-mail in kennis van zijn aanvaarding. Het reisbevestigingsformulier vermeldt de namen van de personen in het contract, de huurperiode en de reserveringsaanvragen. Op de bijgaande factuur staan het aantal en de specificaties van het gehuurde materiaal en de daarbij behorende prijzen vermeld.
b) Het huurcontract wordt automatisch ontbonden, zonder voorafgaande kennisgeving aan de huurder, indien de betaling van de aanbetaling niet is ontvangen binnen 20 dagen na de betalingsdatum zoals aangegeven op de factuur. De ontbinding van de overeenkomst ontslaat de huurder geenszins van zijn verplichtingen, met name betaling van de huur en borgsom, voortvloeiende uit de overeenkomst en de annuleringsvoorwaarden.
c) Wijzigingen en aanpassingen in de eerste boeking zijn onderhevig aan administratiekosten van 25 Euro. Verzoeken om wijzigingen binnen 30 dagen voor aanvang van de reis zijn ook afhankelijk van de beschikbaarheid van uitrusting en accommodatie. Alle wijzigingen in de eerste boeking worden bevestigd per e-mail of per post.
d) Bij aanvang en finish van de reis moet de huurder een ontvangst- en retourbevestiging ondertekenen. Deze bevestiging vermeldt het aantal en de specificaties van de gehuurde materialen en het ondersteuningspakket, huurperiode, uitleverdatum en retourdatum.
e) De eerste huurder, vermeld op het reserveringsformulier moet ouder zijn dan 16 jaar en zal de contractant zijn voor betalingen, terugbetalingen en communicatie.
f) De handtekening van de eerste huurder op de ontvangst- en retourbevestiging is geldig voor alle items op de bevestiging.

Artikel 5 - Betalingen

a) Boekingen van groepen tot 6 personen die meer dan 60 dagen voor de vertrekdatum zijn gemaakt, is een aanbetaling van 100 Euro’s vereist. Boekingen voor grotere groepen vereisen een aanbetaling van 10% van de totale factuur. Deze eerste betaling maakt deel uit van de totale factuur. Boekingen binnen 60 dagen voor de vertrekdatum moeten volledig worden betaald.
b) Prijzen zijn vermeld in Euro’s.
c) Alle belastingen zijn in de vermelde prijzen inbegrepen.
d) Het huurcontract is onderworpen aan de annuleringsvoorwaarden vermeld in artikel 8.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

a) Huurder is onderworpen aan de Nederlandse, Belgische en Duitse verkeerswet. In het bijzonder erkent de huurder dat er geen fietshelmplicht is krachtens deze wet (in Duitsland is een helm verplicht op een racefiets of mountainbike, evenals voor kinderen).
b) Naast de instructie door Tulip Cycling voorafgaand aan de reis is het de verantwoordelijkheid van de huurder en zijn gezelschap om voldoende geïnformeerd te zijn over de Nederlandse, Belgische en Duitse verkeerswetten en voorschriften.
c) Het is de eigen verantwoordelijkheid van de huurder om voldoende verzekerd te zijn tegen alle claims die kunnen voortvloeien uit de wettelijke verantwoordelijkheid van de huurder en zijn partij, zoals de verantwoordelijkheid voor (niet-uitrusting) schade, verwondingen, juridische procedures en onrechtmatige daad.
d) Tulip Cycling kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade of verwondingen die veroorzaakt zijn door defecten van het verhuurde materiaal. De verantwoordelijkheid is beperkt tot defecten die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de verhuurder benodigd voor normaal dagelijks gebruik. Voor alle andere schade aan materialen en verwondingen van de huurder, zijn gezelschap of een derde tijdens de huurperiode, kan Tulip Cycling niet verantwoordelijk worden gehouden, noch kan dit enig recht ontlenen om (een deel van) het huurcontract te annuleren.
e) De overeenkomst is onderworpen aan en zal worden uitgevoerd onder Nederlands recht.
f) Geschillen en vorderingen tussen zowel huurder als verhuurder als met een derde partij dienen te worden gehoord door een Nederlandse rechter te Arnhem of Zwolle.

Artikel 7 - Verzekering van materiaal

a) Verzekerde: Huurder van materiaal van Tulip Cycling, zoals beschreven op het boekingsformulier-  reserveringsformulier.
b) Verzekerde artikelen: Alle materialen van Tulip Cycling die zijn gehuurd en worden gebruikt tijdens een Tulip Cycling-reis zoals beschreven op het boekings- reserveringsformulier.
c) Dekking: diefstal, schade of brand als gevolg van een calamiteit veroorzaakt door interne of externe bronnen.
d) Gebied: de verzekering is geldig binnen Nederland, België en Duitsland.
e) De verzekeringspremie bedraagt 1 Euro (één Euro) per persoon per dag (minimaal 10 Euro). Dit is voor één volwassen fiets. Bij het huren van een elektrische fiets, tandem of racefiets bedraagt de verzekeringspremie 2 Euro per persoon per dag (minimaal 20 Euro). Een kinderfiets, indien gehuurd, is inbegrepen.
f) Eigen risico: De eerste 45 Euro per huurder per verzekerde gebeurtenis wordt betaald door de verzekerde (huurder).
g) Schade: Huurder dient een diefstal, verlies of schade door een ongeluk altijd direct te melden aan Tulip Cycling en de lokale politie. Een politierapport en gespecificeerde reparatiefactuur moet aan het einde van de huurperiode aan Tulip Cycling worden overhandigd.
h) Beperkingen: Huurder is verplicht om de fiets(en) veilig te vergrendelen wanneer deze onbeheerd wordt achtergelaten en is verplicht de fietsen 's nachts te stallen in een niet-openbare ruimte. In geval van verlies of diefstal moet de huurder ten allen tijde een politierapport kunnen overleggen waarin het specifieke verlies of de diefstal wordt beschreven, evenals de sleutels van het slot die oorspronkelijk aan de huurder aan het begin van de reis zijn gegeven. Indien huurder deze zaken niet kan leveren, is hij verantwoordelijk voor het gecombineerde verlies en de schade als gevolg van diefstal of verlies van de verzekerde zaken: Volwassen fiets 1100 Euro, tandem en racefiets 1650 Euro, elektrische fiets 2500 Euro, kinderfiets / kind aanhangwagen 350 Euro, fietstas 100 Euro, stuurtas 50 Euro, bagageaanhangwagen 250 Euro, GPS ontvanger 200 Euro , helm 40 Euro, poncho 25 Euro, autotrailer 1500 Euro, gratis verhuuraccessoires 20 Euro.
i) Schade- en verliesuitsluitingen: oneigenlijk gebruik, criminele opzet, nalatigheid, misbruik door oorlog of grootschalige rellen, nucleaire rampen. 

Artikel 8 - Annuleringsvoorwaarden

a) Annuleringen restitutie, minus aanbetaling (aantal dagen voor aanvang van de reis):
- 61 plus dagen - 100% van de totale factuurkosten
- 31-60 dagen - 60% van de totale factuurkosten
- 15-30 dagen - 30% van de totale factuurkosten
- 0-14 dagen - geen restitutie
b) Tulip Cycling zal te allen tijde de totale factuurkosten vergoeden in geval van natuurrampen, grootschalige rellen of evacuaties in het gebied van de fietsroutes.
c) Tulip Cycling is niet verantwoordelijk voor late aankomst als gevolg van vertragingen, annulering van vluchten of ziekte.
d) Er is geen restitutie voor verkorting van de huurperiode, behalve om redenen genoemd in artikel 8b.
e) Wijzigingen en aanpassingen in de eerste boeking zijn onderhevig aan administratiekosten van 25 Euro.

Artikel 9 - Garantieregeling

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Tulip Cycling gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Tulip Cycling niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.
    Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Tulip Cycling, gevestigd aan Boerhaar 37, 8131 SV Wijhe, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:

Tulip Cycling V.O.F
Boerhaar 37
8131 SV Wijhe
Nederland
0570-545030
E-Mail: info@tulipcycling.com
https//:www.tulipcycling.nl

Petrus Hendrikus Johannes Vos is de functionaris gegevensbescherming van Tulip Cycling. Hij is te bereiken via info@tulipcycling.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Tulip Cycling  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verwerkt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tulip Cycling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van een eventuele nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tulip Cycling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tulip Cycling) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tulip Cycling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens 7 jaar in verband met de belastingwetgeving.


Delen van persoonsgegevens met derden

Tulip Cycling verstrekt uitsluitend  persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tulip Cycling gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tulip Cycling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tulipcycling.com.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tulip Cycling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tulipcycling.com

    Sitemap   tulipcycling.com